"- Get you damn hands off me... - You like it dirty, don't you?"

GetYarn
Family Guy (1999) - S04E05 Comedy getyarn.io